VGS

Sinds 2018 is de AVG van kracht. De verwachting is dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger gaat toezien op de naleving ervan. Hoe houdt u voldoende scherp dat aan de privacywetgeving wordt voldaan in uw school of kerk? Wat houden die regels precies in, en wanneer zijn ze van toepassing? Wat is een persoonsgegeven, en hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Wat is een datalek en wat moet je dan doen?

De insteek van de training is interactief en praktijkgericht. Het eerste deel van de training bestaat uit kennisdeling over de privacywetgeving en de actualiteiten. Al snel zullen we overstappen naar de praktijk en zullen praktijkvoorbeelden worden behandeld, zodat de verworven kennis kan worden toegepast. Door het interactieve karakter is er ruimte voor vragen en het inbrengen van praktijksituaties waar u in de school tegen aan loopt. Het is mogelijk om van te voren een casus aan te leveren ter bespreking.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

  • 17 maart 2021
  • 15.30 - 20.00 uur
Naar overzicht