VGS

Als voorzitter van een managementteam, bestuur of toezichthoudend orgaan geeft u leiding aan een groep collega’s met verschillende achtergronden en verschillende kwaliteiten. Als het goed is biedt u structuur, bewaakt u het vergaderproces en houdt u het doel van de vergadering voor ogen. Toch worden veel vergaderingen als inefficiënt en frustrerend ervaren. Deze training leert vergadervoorzitters effectief te sturen op zowel het proces als de inhoud.

  • 23 januari 2025
  • 16.00 - 21.00 uur
Naar overzicht