VGS

Als voorzitter van een managementteam, bestuur of toezichthoudend orgaan geeft u leiding aan een groep collega’s met verschillende achtergronden en verschillende bestuurlijke kwaliteiten. Als het goed is biedt u structuur, bewaakt u het vergaderproces en het doel van de vergadering. Toch worden veel vergaderingen als inefficiënt en frustrerend ervaren. Deze training leert vergadervoorzitters te sturen op zowel het proces als de inhoud.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Dag 1  Inleiding: de invloed van de voorzitter.

  • Dag 2  Besluitvorming: op naar een goed besluit

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

  • 16 februari 2021
  • 16.00 - 21.00 uur
Naar overzicht