VGS

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Daarom organiseert de VBSO D.V. in september 2020 regioavonden met als thema:

Burgerschap – wetsvoorstel vanuit identiteit, historie, grondwet en onderwijsrecht getoetst

Vanwege de urgentie van dit thema zijn op deze avonden behalve leden van de VBSO ook de leden van de VGS van harte welkom. Het onderwerp raakt immers de identiteit van het gehele reformatorische onderwijs. Het is daarom van belang gezamenlijk een gedegen visie te vormen.

Klik hier voor meer informatie en meld u aan.

  • 17 september 2020
  • 19:30 - 22:00 uur
Naar overzicht