VGS

Sinds 2018 is de AVG van kracht en binnen uw school bent u belast met de uitvoering van het privacybeleid op praktisch niveau. Wat houden die regels precies in, en wanneer zijn ze van toepassing? Wat is een persoonsgegeven, en hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Welke informatie mag je delen met derden en samenwerkingsverbanden? Wat is een datalek en wat moet je dan doen? In deze training krijgt u meer inzicht in de AVG en ontvangt u tools hoe je daaraan praktisch vorm kunt geven binnen de schoolorganisatie, zodat u in staat bent om ervoor te zorgen dat binnen uw school zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

  • 12 februari
  • 15:30 – 20:00 uur
Naar overzicht