VGS

Als bestuurder, leidinggevende of kerkenraadslid heeft u veelal meer indirect te maken met de privacyregels binnen de school of kerk. De uitwerking wordt immers vaak neergelegd bij collega’s of andere betrokkenen. Hoe houdt u voldoende scherp dat aan de privacywetgeving wordt voldaan in school of kerk? Wat houden die regels precies in, en wanneer is bijsturing of ingrijpen gewenst? In deze training krijgt u meer inzicht in de AVG en wat uw verantwoordelijkheid daarin is binnen de kerkelijke of schoolorganisatie.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

  • 10 maart
  • 16:00 – 20:00 uur
Naar overzicht