VGS

De betekenis van artikel 23 is hoogst actueel. Vanuit verschillende perspectieven komt de reikwijdte en uitwerking van dit belangrijke artikel onder spanning te staan. In deze masterclass onderwijsrecht krijgt u door hoogleraar Laemers actuele kennis en inzichten aangereikt over de juridische implicaties van artikel 23 vanuit verschillende perspectieven.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

  • 12 november
  • 09.30 tot 12.30 uur (aansluitend lunch)
Naar overzicht