VGS

De vrijheid van onderwijs is een kostbaar, maar kwetsbaar bezit. Sinds 1917 is de vrijheid van onderwijs geborgd in de Grondwet. In dit Grondwetsartikel (artikel 23) zit een spanning tussen de rol van de scholen en de rol van de overheid. Tegelijkertijd zit er spanning tussen artikel 23 en artikel 1 waarin het gaat over gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Die spanning is niet alleen voor juristen interessant, maar heeft direct invloed op hoe (directeur-)bestuurders en toezichthouders in het PO en VO hun werk doen.

Welke ruimte is er in deze spanning voor scholen? Op welke manier heeft nieuwe wet- en regelgeving invloed op de ruimte die er voor scholen is? En hoe geef je vervolgens concreet invulling aan die vrijheid? Deze vragen komen in deze tijd op het onderwijs af bijvoorbeeld op het gebied van burgerschapsonderwijs en sociale veiligheid. In vier bijeenkomsten staan we stil bij de historische ontwikkelingen en de reikwijdte van de vrijheid van onderwijs. Tot slot bespreken we de waarde van de onderwijsvrijheid voor het opvoeden en onderwijzen van kinderen en formuleren we kernelementen die het christelijk -reformatorisch onderwijs van waarde maken.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

  • 25 september 2024
  • 09:00 - 13:00 uur
Naar overzicht