VGS

Als voorzitter van een managementteam, bestuur of toezichthoudend orgaan geeft u leiding aan een groep collega’s met verschillende achtergronden en verschillende bestuurlijke kwaliteiten. Als het goed is biedt u structuur, bewaakt u het vergaderproces en het doel van de vergadering. Toch worden veel vergaderingen als inefficiënt en frustrerend ervaren. Deze training leert vergadervoorzitters te sturen op zowel het proces als de inhoud.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

  • 01 februari 2022
  • 16.00 uur tot 21.00 uur
Naar overzicht