VGSBegroot

Het model van VGS geeft de mogelijkheid op een gebruiksvriendelijke manier een integrale schoolbegroting op te stellen aan de hand van goede grondslagen. De VGS begrotingsapplicatie www.vgsbegroot.nl voorziet hiermee in de behoefte van een groot aantal scholen binnen het primair onderwijs, ongeacht denominatie.

Het gebruik van een webbased applicatie zorgt ervoor dat de begroting voor alle betrokken partijen gemakkelijk centraal toegankelijk is. De bekostigingsvariabelen waarop de begrotingen gebaseerd worden, worden centraal door VGS beheerd en bijgewerkt, waardoor begrotingen altijd up-to-date zijn. Op schoolniveau kan een eigen opslag werkgeverslasten worden ingevuld om een betrouwbare begroting van de loonkosten mogelijk te maken.

Een groot voordeel van de VGS Begrotingsapplicatie is dat de integrale begrotingen die hiermee gemaakt worden gemakkelijk gedupliceerd kunnen worden zodat verregaande scenarioanalyses zonder verlies van data mogelijk is.

Proberen?
Binnen de applicatie is een testomgeving ingericht die vrij te gebruiken is. De inloggegevens voor deze testomgeving kunt u opvragen middels het e-mailadres advies@vgs.nl. Zodoende kunt u zelf de applicatie proberen en uzelf overtuigen van de meerwaarde hiervan voor uw eigen organisatie!

Verdere informatie
De applicatie maakt standaard onderdeel uit van de financiële dienstverleningspakketten van VGS, zoals het controllerabonnement, zonder meerprijs (!). Verder kan de applicatie door elke school tegen een gunstig tarief worden afgenomen.

Handleiding
Gebruikers van de VGS Begrotingsapplicatie kunnen middels deze link een handleiding downloaden.