Financieel management

Financiën zijn belangrijk voor uw organisatie: zonder financiële middelen is het onmogelijk om te investeren in goed onderwijs; onderwijs zoals u en uw team dat willen vormgeven en uitdragen. Financieel beleid of financieel management blijkt echter voor velen een ‘noodzakelijk kwaad’.

Financiën zijn niet uw corebusiness, terwijl een financieel directeur voor een kleine onderwijsorganisatie ook geen optie is. Wat moet u dan? Hoe kunt u er nu voor zorgen dat er wel een klik komt tussen de boekhouding die u uitbesteedt aan het administratiekantoor en uw beleid? Hoe kunt u zorgen dat de opgeleverde cijfers deskundig worden geanalyseerd, zonder dat u hier de tijd in moet steken die u zo hard nodig hebt om uw mensen te coachen en de onderwijskundige ontwikkeling van uw school te stimuleren en te waarborgen?

Feitelijk wilt u wel beschikken over een financiële directeur, een controller die zicht houdt op uw financiën en u tijdig waarschuwt bij verwachte budgetoverschrijdingen, u vertelt hoe en waar u bij kunt sturen en daar ook direct de consequenties van kan vertellen op andere terreinen binnen de school. VGS wil u hier graag bij van dienst zijn en biedt diverse diensten aan ter ondersteuning van de planning en controle cyclus.

Onderstaand figuur geeft weer wat deze cyclus volgens ons inhoudt. De cyclus start met het ontwikkelen van visie en beleid. De visie is hierbij richtinggevend voor het beleid. In deze fase kunt u denken aan een adviesgesprek rondom de begroting / toekomst. De fase ‘uitvoeren’ wordt gekenmerkt door het hebben/hanteren van een goede administratieve organisatie en het periodiek doornemen van uw administratie. De fase monitoren geeft weer hoe de uitgaven zich verhouden met het vastgestelde budget over een bepaalde periode. Nadat is vastgesteld wat de afwijkingen zijn is het belangrijk om bij te sturen: een adviesgesprek van een extern deskundig persoon kan u hierbij goed helpen. Ten slotte wordt er verantwoording gevraagd richting belanghebbende. Een belangrijk middel hiervoor is het jaarverslag.

planning_en_controlecyclus

 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met