VGS

VGS ondersteunt uw organisatie bij activiteiten die gericht zijn op veiligheid, gezondheid en welzijn van uw werknemers. We geven advies. Daarnaast reiken we formats en structuren aan die helpen om de benodigde acties binnen uw organisatie te integreren en te borgen.

Verzuimbeleid

Wanneer een werknemer (langdurig) uitvalt vanwege ziekte, komt daar veel bij kijken. Er moet een verzuimdossier worden aangelegd dat moet voldoen aan wettelijke verplichtingen.

VGS ontzorgt directeuren door te ondersteunen bij de uitvoering van deze Wet verbetering poortwachter. We maken inzichtelijk welke acties gedaan moeten worden en op welk moment. Wij kunnen de uitvoering van deze acties geheel of gedeeltelijk van u overnemen.

Casemanagement bij ziekteverzuim

We kunnen het casemanagement in geval van ziekte volledig of gedeeltelijk overnemen. We zetten acties in gang om de werknemer op te laten roepen, maken terugkoppelingsverslagen, gaan in contact met de medeweker of de Arboarts en wijzen u op mogelijke of noodzakelijke interventies. Kortom: we ondersteunen op ieder gewenst gebied. Zo kunt u zich volledig richten op de re-integratiemogelijkheden van de werknemer.

Advies over Arbo-contracten

Bent u niet tevreden over de arbodienst of over de inhoud van uw Arbo-overeenkomst? We zetten onze kennis en ons brede netwerk graag voor u in om tot een passender overeenkomst te komen.

Ondersteuning op de langere termijn

U kunt bij VGS terecht met vragen over preventieve verzuimadviezen en mogelijke interventies. Daarnaast zien we de voordelen van het werken vanuit een goed taakbeleid . Scholen die een goed taakbeleid voeren, zien eerder aankomen wanneer een werknemer overbelast dreigt te raken. Zij  kunnen tijdig ingrijpen, waardoor uitval kan worden voorkomen.

We kunnen tijdens het hele proces ondersteunen, of op bepaalde onderdelen. U geeft zelf aan waar de behoefte ligt. Meer weten?