VGS

Op het gebied van personeelsbeheer bieden we de volgende diensten aan:

  • Werving en selectie van nieuwe medewerkers
  • Begeleiding nieuwe medewerkers
  • Hulp bij ontslag
  • Functiebeschrijving en functiewaardering
  • Taakbeleid
Bij VGS is zowel de harde, juridische kant vertegenwoordigd als de zachtere, menselijke kant. Alle kennis die u nodig hebt, bevindt zich onder één dak.

Werving en selectie van nieuwe medewerkers

Binnen ieder schoolteam is beweging. Mensen komen en mensen gaan. Iedere verandering heeft gevolgen voor de dynamiek binnen een team. Een goed bestuursformatieplan helpt bij de personeelsplanning. Het laat zien welke taken en verantwoordelijkheden er zijn en hoeveel (financiële) ruimte er is om hier invulling aan te geven.

Meer informatie over werving en selectie

Begeleiding nieuwe medewerkers

U heeft een nieuwe medewerker aangenomen. Een mooi moment, want de vacature is vervuld! Maar hoe zorgt u ervoor dat de nieuwe medewerker het beste tot zijn recht komt binnen de organisatie?

VGS helpt bij het inrichten van een goede structuur van coaching en begeleiding voor nieuwe medewerkers. Wanneer nieuwe medewerkers goed begeleid worden, voelen zij zich veilig binnen de organisatie. Het resultaat is dat u een stevige leerkracht binnen het team krijgt, die zich goed voelt binnen de school.

Meer informatie over begeleiding nieuwe medewerkers

Hulp bij ontslag

Hoe vervelend ook: in een werksituatie komt het voor dat mensen ontslagen moeten worden. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer de school moet bezuinigen, maar ook wanneer er sprake is van verstoorde arbeidsverhoudingen, het niet-functioneren van de medewerker of in gevallen van ziekte.

Hoe staat ontslag in verhouding tot goed werkgeverschap?

U wilt voor uw medewerkers een goede werkgever zijn, maar toch is er sprake van dreigend ontslag. Dit hoeft niet tegenstrijdig te zijn. Goed werkgeverschap betekent dat u goed met medewerkers omgaat, óók wanneer ontslag dreigt.

Meer informatie over hulp bij ontslag

Functiebeschrijving en functiewaardering

Tot tien jaar geleden hadden leerkrachten allemaal dezelfde schaal en functie. Daar is beweging in gekomen met ruimte voor meer differentiatie in functie-inhoud. Om goed te kunnen verantwoorden waarom er verschillen zijn, is het belangrijk om goede functiebeschrijvingen te hebben. Deze vormen de basis voor een onderbouwde functiewaardering en gerechtvaardigde inschaling.

We kunnen toch het landelijke waarderingsinstrument gebruiken?

Het FUWA-PO is een handig hulpmiddel, met name ook dankzij het uitgebreide set van voorbeeldbeschrijvingen. Door differentiatie in functie-inhoud kan behoefte ontstaan aan functiebeschrijvingen op maat. Daarnaast kan ook het schooleigen beloningsbeleid een hulpmiddel zijn om differentiatie in functie-inhoud te vertalen naar verschil in beloning.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Taakbeleid

Al uw medewerkers hebben een bepaalde benoemingsomvang. Een overgroot deel van de taken van leerkrachten bestaat uit lesgeven. Daarnaast voert iedere werknemer andere noodzakelijke taken uit om de school draaiend te houden.

Duidelijkheid over de taken die passen bij de benoemingsomvang.

Een goed taakbeleid – wanneer nodig in combinatie met een werkbelevingsonderzoek – zorgt ervoor dat ieder lid van het team weet wat er verwacht wordt binnen de benoemingsomvang. Aan de hand van een uitgewerkt taakbeleid is het eenvoudiger om bij te sturen wanneer er onvrede is. Ook voorkomt u gemakkelijker dat een collega overbelast raakt. Zo kunt u het risico op uitval verminderen.

Meer informatie over taakbeleid