VGS

Contracten

Iedere schoolorganisatie heeft contracten met verschillende partijen. Denk bijvoorbeeld aan  ICT- en energiecontracten. Over deze contracten kunnen vragen rijzen.

Wat doet VGS?

Het is goed om – voordat een contract wordt aangegaan –  te laten controleren of alle afspraken écht zo goed op papier staan.
Ook kunnen tijdens de loopduur van een contract onduidelijkheden boven komen, die leiden tot verschillen van inzicht tussen de contractspartijen. In deze en andere situaties vervult VGS een waardevolle adviesrol.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Privacy

Met de komst van de AVG in mei 2018 is privacy hoog op de agenda gekomen. Ook scholen moeten privacybeleid maken.

Dit leidt tot vragen:

  • Wat moet de organisatie minimaal in het privacybeleid vastleggen?
  • Hoe gaat de organisatie om met ouders die tijdens een schoolreis foto’s van andere kinderen maken?
  • Welke informatie en beelden mogen wel en niet worden opgenomen in de schoolgids?
  • Hoe zorgt de organisatie dat personeel, ouders en leerlingen zich bewust zijn van de noodzaak van de bescherming van de privacy van alle bij de school betrokkenen?

Wat doet VGS?

Bij deze en andere juridische vraagstukken op het gebied van privacy, adviseert en ondersteunt VGS uw organisatie.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat geldt binnen een school voor de leerlingen, de personeelsleden en de vrijwilligers. Gebeurt er een ongeluk, dan wordt soms naar de schoolorganisatie gekeken om de schade te verhalen.

Wat doet VGS?

Een juridisch adviseur van VGS kan in aansprakelijkheidskwesties een waardevolle adviserende en ondersteunende rol vervullen. Voordat sprake is van een ongeluk, geldt natuurlijk dat voorkomen beter is dan genezen. In dat kader biedt VGS concreet advies.
Daarnaast is het goed dat de schoolorganisatie zich regelmatig bezint op de aanwezige verzekeringen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Klachtrecht

Een vader dient een klacht in, omdat de school zijn zoon niet heeft bevorderd naar de volgende klas. Wat moet u als school doen?
U weet dat de school een klachtenregeling heeft, maar hoe werkt het precies? Wat is de rol van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie? Hoe moet de school zich in deze situatie opstellen?

Wat doet VGS?

Voor dit soort vragen bent u bij de juristen van VGS aan het goede adres. Ook geven we advies wanneer een situatie in een klacht dreigt uit te monden.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Familierecht

Op een school spelen vaak gevoelige familiekwesties. Denk bijvoorbeeld aan de informatievoorziening aan gescheiden ouders. Welke informatie over de leerling mag u wel en niet aan de gescheiden ouders verstrekken? Moet u beide ouders apart laten komen voor een tien-minutengesprek, of kunt u dat weigeren? Hoe zorgt u ervoor dat u geen partij wordt in het conflict tussen de ouders?

Deze vragen laten zien dat de informatievoorziening aan ouders voor lastige situaties kan zorgen. Het is daarom belangrijk dat uw organisatie hier beleid op ontwikkelt.

VGS ondersteunt en begeleidt uw organisatie hierbij. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is heel actueel. Sinds de Wet sociale veiligheid van kracht is geworden, moeten scholen veiligheidsbeleid hebben. Ook moeten zij een coördinator sociale veiligheid aanstellen, de anti-pestcoördinator.

Daarnaast speelt op dit moment de genderdiscussie. Hoe pakt uw school dit thema aan? Hoe stelt u goed beleid op met een visie op sociale veiligheid, en wie stelt u aan als coördinator? Wat is wel en niet verplicht vanuit deze wet?

Wat doet VGS?

VGS kan u helpen bij het opstellen van een taakprofiel voor de coördinator. Ook kunt u bij beleidsvragen over dit thema contact opnemen met een jurist van VGS.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.