VGS

Leerlingenvervoer

Voor veel van de bij VGS aangesloten scholen geldt dat de leerlingen uit een groot voedingsgebied komen. In het primair onderwijs is het mogelijk om – onder voorwaarden – een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer te krijgen van de burgerlijke gemeente.

Wat doet VGS?

VGS pleit in de verschillende overleggen binnen de kring en lobbyt voor continuering van deze wettelijke mogelijkheid.
Heeft u vragen over bijvoorbeeld het weigeren van subsidie door de gemeente? VGS kan als belangenbehartiger van de school en/ of de ouders in overleg treden met de desbetreffende gemeente.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Leerplicht en toelatingsbeleid

In Nederland geldt voor kinderen en jongeren de leerplicht. Onder bepaalde voorwaarden is daar ontheffing van te krijgen. VGS adviseert u over de (on)mogelijkheden.

Scholen bepalen zelf voor wie ze er zijn. Met andere woorden: zij bepalen zelf welke doelgroep ze willen bedienen. Het gevolg hiervan is dat zij bepaalde leerlingen kunnen weigeren. Ook hiervoor geldt dat dit consequent en consistent dient te gebeuren.

Tegenover toelating staat de verwijdering van leerlingen. Dit kan tijdelijk zijn, maar in ernstige gevallen ook definitief. Verwijdering kan ook te maken hebben met wangedrag van ouders.

Wat doet VGS?

De juridisch specialisten van VGS adviseren en ondersteunen scholen bij vragen rondom leerplicht en toelatingsbeleid. Het is belangrijk om de juridisch specialist tijdig in te schakelen, zodat alle te nemen stappen rechtsgeldig zijn.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Huisvesting

De regelgeving over de huisvesting van scholen verandert regelmatig. De gemeente waar de school gevestigd is, heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting.

Wat doet VGS?

Wanneer een schoolbestuur niet weet of de gemeente haar zorgplicht wel nakomt, of vragen heeft over de regelgeving adviseren onze juridisch specialisten u hier graag over. Ook over de wenselijkheid van doordecentralisatie of het verhuren van schoolgebouwen kan VGS u adviseren.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.