Artikelenserie PSA

In een aantal artikelen (zie onderstaand schema) hebben we de meest voorkomende PSA-onderwerpen behandeld. Omdat dagelijks vragen over deze onderwerpen aan de relatiebeheerders gesteld worden, hopen we dat we u met deze artikelenserie van dienst zijn.

Onderwerp | Maand: 
Fiets-privé regeling (update) | November 2015
Dienstreizen en woon-werkverkeer | Mei 2017
Zwangerschapsverlof | Maart 2014
Meerlingenverlof | Februari 2018
BAPO-regeling | Maart 2014
Ouderschapsverlof | September 2017
Cao-verlof | oktober 2015
Verhuiskostenvergoeding | Mei 2014
Diensttijdjubileum | September 2014
Vakbondcontributie | September 2014
Cafetariaregeling | Oktober 2014
Nieuw BAPO-regeling | Juli 2015

Heeft u nog vragen of mist u een onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder PSA.