Overige thema’s

Naast de thema’s die actueel zijn houdt de VGS zich bezig met nog een groot aantal andere thema’s. In de submenu’s wordt daarover informatie gegeven.