VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • U krijgt informatie aangereikt over onderwijskwaliteit en de rol van bestuur en interne toezicht daarin.
  • U krijgt kennis aangereikt over hoe de Inspectie als externe toezichthouder kijkt naar bestuurlijke kwaliteitszorg
  • U ontwikkelt vaardigheden om onderwijsdoelen in verbinding te zien met de (strategische) organisatiedoelstellingen.
  • U krijgt tools aangereikt om een professioneel gesprek aan te gaan met directeur en/of bestuur over onderwijskwaliteit.
  • U reflecteert aan de hand van de eigen schoolsituatie op onderwijskwaliteit.

Opbouw

Bouwstenen voor een maatwerktraject bestaan onder meer uit een algemene introductie op het thema onderwijskwaliteit en de rol van het bestuur en toezicht daarin. Ook de rol van de Onderwijsinspectie als externe toezichthouder wordt behandeld. Verder oefenen we in het voeren van het gesprek met het uitvoerend bestuur.

Trainers

Diederic Kloosterman en/of Marco van Eckeveld, organisatieadviseurs

Meer informatie

De training is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in het primair onderwijs. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Diederic Kloosterman via d.kloosterman@vgs.nl voor meer informatie over een training op maat.