VGS

Doelstelling en leerdoelen

 • Ontdekken waar de sterke kanten van het team liggen en wat de valkuilen van het team zijn
 • Verbeteren van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking in het team
 • Begrijpen van en afstemmen op het gedrag en communicatie van de ander
 • Het geven van effectieve feedback naar de verschillende persoonlijkheden in het team
 • Leren gedrag van de ander effectief te beïnvloeden
 • Vergroten zelfkennis van persoonlijke stijl en onderliggende drijfveren

Opbouw

Iedere training is maatwerk – gebaseerd op uw wensen en behoeften. Onze trainingen zijn inzetbaar in alle lagen van de organisatie. Hieronder geven wij enkele voorbeelden van mogelijke trainingen waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

 • Teameffectiviteit basis

Een basistraining bestaat uit twee dagdelen waarin allereerst kort wordt ingegaan op het ‘waarom’ van het gedrag en de uiting van ons gedrag. Vervolgens spiegelen wij deze theorie aan de persoonlijke profielen van de deelnemers. Daarna wordt aan de hand van een teamwiel diepgaand gereflecteerd op het functioneren van het team. Hierbij wordt ingegaan op de sterktes en zwaktes van het team en op de onderlinge relaties van de individuele teamleden. De training eindigt met het opstellen van een concreet plan dat beschrijft hoe de leerpunten in de praktijk zullen worden gebracht.
Kosten basistraining 4-15 deelnemers: 1.495 euro plus individuele rapporten. 95 euro per stuk voor alleen DISC, 145 euro als er ook aanvullende drijfverenanalyses worden afgenomen

 • ‘Workshop DISC’ (0,5 dag)

In één middag krijgt u inzicht in het gedrag en de communicatie van uw team. U ontdekt waar de sterke kanten en de valkuilen van uw team en de individuele teamleden liggen. Deze workshop versterkt het onderlinge vertrouwen en begrip. De teamleden krijgen handvatten om hun collega’s effectieve feedback te geven en hen positief te beïnvloeden.

 • Training ‘Elkaar begrijpen: diepgang DISC en drijfveren’ (1 dag)

In deze training wordt de workshop DISC gecombineerd met de drijfverenanalyse van de teamleden. Hierdoor wordt extra diepgang aangebracht in het onderlinge vertrouwen en begrip.

 • Training ‘Feedback geven doe je zo’ (1 dag)

In deze training koppelen wij DISC specifiek aan het geven van feedback. Een ‘aanspreekcultuur’ is de wens van veel leidinggevenden, maar de praktijk is weerbarstig. In de training beginnen wij met de workshop DISC. Vervolgens gaan wij met het team aan de slag met het concreet geven van feedback in een veilige setting.

 • Aanvullende individuele coaching (2 uur)

Aanvullend op de trainingen kunnen er individuele coachingsgesprekken gevoerd worden met de teamleden. Hierin wordt een verdiepingsslag gemaakt om het eigen gedrag en de impact daarvan op anderen beter te begrijpen. Dit draagt bij aan de persoonlijke groei van de teamleden.

Trainers

Diederic Kloosterman, organisatieadviseur
Jolien van Moolenbroek-van Belle, hrm-adviseur
Marco van Eckeveld, organisatieadviseur
Arno van Buuren, hrm-adviseur

Meer informatie

De training is bedoeld voor ‘teams’ in het primair onderwijs, zoals schoolteams, managementteams, maar ook besturen en toezichthoudende organen. Kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Jolien van Moolenbroek via j.vanmoolenbroek@vgs.nl voor meer informatie over een training op maat.