VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op toezichthouden.
  • Helder maken van verwachtingen en beeldvorming rondom bestuurlijk handelen.
  • Toezichtskader ontwikkelen vanuit deze visie.
  • Handvatten voor de praktijk.

Opbouw

Bouwstenen voor een maatwerktraject bestaan onder meer uit een observatie van de vergadering, een studiedag en feedbackbijeenkomst.

Informatie

De training is bedoeld voor intern toezichthouders in het primair onderwijs. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Vraag deze training aan

Neem contact op met Leonard Niewenhuijse om deze training aan te vragen of voor meer informatie.