VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op toezichthouden.
  • Helder maken van verwachtingen en beeldvorming rondom bestuurlijk handelen.
  • Toezichtskader ontwikkelen vanuit deze visie.
  • Handvatten voor de praktijk.

Opbouw

Bouwstenen voor een maatwerktraject bestaan onder meer uit een observatie van de vergadering, een studiedag en feedbackbijeenkomst.

Meer informatie

De training is bedoeld voor intern toezichthouders in het primair onderwijs. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Leonard Niewenhuijse voor meer informatie over een training op maat.