VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • Doordenking van strategische doelen.
  • Ontwikkelen van beleidsrijke strategische doelen, passend bij de schoolorganisatie.
  • Ontwerpen van een passende voortgang- en verantwoordingsstructuur.

Opbouw

Bouwstenen voor een maatwerktraject bestaan onder meer uit een organisatie-analyse (waar staan we nu?), doordenken van  strategische doelen (waar willen we heen?) en het ontwerpen van een voortgangs- en verantwoordingsstructuur (hoe weten we dat we de doelen halen?).

Informatie

De training is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in het primair. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Vraag deze training aan

Neem contact op met Marco van Eckeveld om deze training aan te vragen of voor meer informatie.