VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • Doordenking van de kernopdracht en kernwaarden van de school en de daaruit volgende strategische doelen.
  • Ontwikkelen van beleidsrijke strategische doelen, passend bij de schoolorganisatie.
  • Ontwerpen van een passende voortgang- en verantwoordingsstructuur.

Opbouw

Bouwstenen voor een maatwerktraject bestaan onder meer uit een organisatie-analyse (waar staan we nu?), doordenken van strategische doelen (waar willen we heen?) en het ontwerpen van een voortgangs- en verantwoordingsstructuur (hoe weten we dat we de doelen halen?).

Meer informatie

De training is bedoeld voor (directeur-)bestuurders en toezichthouders in het primair onderwijs. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Diederic Kloostermen via d.kloosterman@vgs.nl of 0180 – 442689 voor meer informatie over een training op maat.