VGS

Doelstelling en leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heb je meer zicht op de onderlinge relaties tussen bestuur – toezichthouder en medezeggenschapraad. En daarbij ook op je eigen rol binnen deze driehoeksverhouding. De cursus biedt handvatten om op een goede wijze de checks and balances binnen de schoolorganisatie invulling te geven. Daarbij staat het belang van een goede samenwerking centraal, met respect voor elkaars positie. 

Opbouw

Na een algemene schets van de verschillende verantwoordelijkheden, gaan we dieper in op de praktijksituatie. Hoe vertaal je de verschillende principes en uitgangspunten naar de praktijk?

Trainers

Wim Voorwinden, jurist VGS en Mr. J.G.N. (Jan) Schreuders, manager juridische dienstverlening RMU

Meer informatie

De training is bedoeld voor (G)MR-leden, samen met bestuurders en toezichthouders. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Wim Voorwinden via w.voorwinden@vgs.nl of 0180 – 442663 voor meer informatie over een training op maat.