VGS

Doelstelling en leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heb je meer zicht op de verschillende bevoegdheden van de MR en je eigen functioneren daarin. Hierdoor ben je in staat je rol proactief te vervullen en kan er goede constructieve medezeggenschap plaatsvinden. De cursus is bedoeld ter opfrissing voor de langer zittende leden, maar ook voor de nieuwkomers in de MR relevant om zicht te krijgen op het belang en de uitoefening van medezeggenschap.

Opbouw

Eerst is er een stuk kennisoverdracht door een tweetal korte, interactieve presentaties waarin het belang van medezeggenschap vanuit verschillende perspectieven wordt aangegeven met aandacht voor de identiteit en uitgangspunten van de school, maar ook vanuit het perspectief hoe de medezeggenschap formeel op school is geregeld. Vervolgens gaan de deelnemers na de pauze in groepen uiteen om diverse stellingen en casussen te bespreken om te leren hoe praktisch om te gaan met bepaalde situaties. De resultaten daarvan worden plenair teruggekoppeld, waarna gezamenlijke conclusies worden getrokken. Hierbij kunnen we ingaan op de specifieke punten, die vanuit de MR of het bestuur worden aangedragen.

Trainers

  • Mr. J.G.N. (Jan) Schreuders, manager juridische dienstverlening RMU
  • R.C. (René) Tromp MSc en mr. G.C. (Nadiene) Kraijenoord, jurist en beleidsadviseur bij de VGS

Meer informatie

De training is bedoeld voor (G)MR-leden, samen met bestuurders en toezichthouders. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Nadiene Kraijenoord via n.kraijenoord@vgs.nl voor meer informatie over deze training op maat.