VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • U weet de identiteit van de school in eigen woorden te definiëren.
  • U heeft inzicht in de belangrijkste vraagstukken die op identiteitsterrein op dit moment leven.
  • U hebt zicht op de relatie tussen identiteit en het benoemingsbeleid van personeel, toelatingsbeleid van leerlingen, de schoolpraktijk én de daarvoor geldende juridische kaders.
  • U kent de ruimte binnen uw rol als bestuurder of toezichthouder en weet deze actief in te zetten.

Opbouw

De training is opgebouwd uit een mix van college-achtige momenten, discussies en de bespreking van casussen. Iedere deelnemer legt daarnaast een portfolio aan met de eigen leervragen en de voor hem relevante documentatie. Tijdens de tweede avond worden de sinds de vorige avond opgedane ervaringen besproken.

Informatie

De training is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders en  toezichthouders in het primair en voorgezet onderwijs. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Vraag deze training aan

Neem contact op met Jan Macdaniel om deze training aan te vragen of voor meer informatie.