VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • Inzicht geven in de persoonlijkheid a.d.h.v. de DISC en drijfverentheorie d.m.v. een persoonlijk profiel.
  • Inzicht geven in de verschillende rollen van de schoolleider, waarbij we vooral ingaan op de rol van manager.
  • Kennis maken met en vaardigheden opdoen in de rol van manager met onderwerpen als financiën en huisvesting, strategie, administratie, personeelsbeleid en kwaliteitszorg.
  • Inspiratie opdoen vanuit de praktijk door in gesprek te gaan met directeuren. Ook leren de deelnemers van elkaar.

Opbouw

Iedere training is maatwerk – gebaseerd op uw wensen en behoeften. Hieronder geven wij een voorbeeld van een mogelijke training waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Een onderdeel van de training is het ontdekken van je eigen persoonlijkheid: wat zijn mijn drijfveren en wat is mijn gedrags- en communicatiestijl? Aan de hand van de DISC- en drijfverentheorie gaan we namelijk op zoek wat jouw drijft, welk gedrag je laat zien, hoe dit overkomt én wat dit betekent voor samenwerking en leiderschap.

Daarnaast komt het praktische aspect uitgebreid aan de orde in deze training. Wat moet je nu concreet doen als schoolleider? Welke dingen kom je tegen in de praktijk en hoe kun je dat aanpakken? We denken dan vooral aan thema’s als financiën, administratie en personeelsbeleid. We ontdekken dan heel praktisch wat een directeur moet doen en op welke manier je het kunt doen.

De training wordt gevarieerd ingericht: we gaan actief als groep aan het werk, waarbij we gebruik maken van verschillende werkvormen. Maar ook nodigen we (jonge) directeuren uit die vertellen hoe zij de overstap naar het vak van schoolleider ervaren hebben. Daarnaast komen ook verschillende inhoudelijk deskundigen hun visie delen. Tussen de vier trainingsdagen door worden er praktijkgerichte opdrachten meegegeven.

Het traject wordt afgesloten met een coachingsgesprek op de school, samen met je leidinggevende. In dit gesprek deel je je leerproces en kijken we samen naar de toekomst. Ook faciliteren we naar wens een meeloopdag met een directeur van een andere school.

Kostenindicatie basistraining Jong Talent zoals hierboven omschreven: 1.495 euro.

Meer informatie

De training is bedoeld voor leerkrachten, bouwcoördinatoren en teamleiders die op termijn willen doorstromen naar een functie van schoolleider. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Marco van Eckeveld voor meer informatie over een training op maat.