VGS

Doelstelling en leerdoelen

De opbrengst van het volgen van deze cursus is dat een nieuw lid van de medezeggenschapsraad goed toegerust is om een actieve bijdrage te kunnen leveren in de medezeggenschapsraad. Ook voor zittende medezeggenschapsraadsleden biedt deze cursus handvatten om op een goede manier medezeggenschap vorm te geven.  

Opbouw

Allereerst verkennen we de wettelijke eisen aan de medezeggenschap en een duiding van het belang van medezeggenschap. Daarna gaan we in op de wettelijke bevoegdheden van de raad, mede in relatie tot het bestuur en de toezichthouders. Dit doen we op een op de praktijkgerichte wijze. Er is veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen.  

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Nadiene Schouwstra.

Meer informatie

De training is bedoeld voor MR-leden, bestuursleden en toezichthouders. De kosten, data en locatie worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Nadiene Kraijenoord via n.kraijenoord@vgs.nl voor meer informatie over deze training.