VGS

Onder de definitie die het Schoolleidersregister PO hanteert voor informeel leren, vallen álle vormen van leren waarvan u zelf vindt dat ze bijdragen aan uw ontwikkeling als schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • intervisie met collega-schoolleiders;
  • een boek lezen;
  • een korte cursus volgen;
  • een congres bezoeken;
  • een nieuwe methode implementeren.

Om informeel leren mee te laten tellen voor herregistratie moet u een valideringsgesprek voeren met een professioneel beoordelaar. U moet dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk kunnen aantonen dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op een van de professionaliseringsthema’s.

Wat wij kunnen bieden

VGS Academie, KOC Diensten en Driestar managementadvies helpen u graag bij deze vormen van informeel leren. Dat kan in de vorm van netwerkleren met een groep schoolleiders of een individueel traject binnen uw eigen school of scholengroep. Onze adviseurs bieden op verschillende deelthema’s inhoudelijke trajecten aan voor een groep schoolleiders (netwerkleren) of aan de hand van uw eigen leervragen. In alle gevallen wordt kennis zowel door onze adviseur als door uzelf ingebracht. Wij zorgen ervoor dat deze trajecten optimaal aansluiten op het valideringsproces door de professioneel beoordelaar namens het Register.

Adviseurs en trainers van VGS Academie kunnen u helpen bij de volgende thema’s:

  • Regie en strategie
  • Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
  • In relatie staan tot de omgeving
  • Leiding geven aan verandering
  • Wildcard

Driestar managementadvies heeft expertise op de thema’s persoonlijk leiderschap, regie en strategie, kennis- en kwaliteitsontwikkeling, in relatie staan tot de omgeving, omgaan met verschillen, leidinggeven aan verandering en wildcard.

Bij KOC Diensten kun je terecht voor de thema’s persoonlijk leiderschap, omgaan met verschillen, leiding geven aan verandering, toekomstgericht onderwijs en wildcard.

Je kunt de ontwikkeling op het thema dat u wilt afronden laten valideren door een professioneel beoordelaar. Een professioneel beoordelaar is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. KOC Diensten kan (behalve op het thema toekomstgericht onderwijs) op alle professionaliseringsthema’s de validatie verzorgen. Neem daarvoor contact op met dhr. L.G. (Leon) Bolier.

Informatie

Doelgroep

Schoolleiders en bestuurders

Trainer

De leergang wordt verzorgd door ervaren interne en externe trainers.

Kosten

Afhankelijk van het aantal te valideren thema’s

Aanvangsniveau

HBO+ denkniveau

Aantal uur

Afhankelijk van het ontworpen traject

Benieuwd hoe we informeel leren voor u kunnen inrichten? Neem contact op met Arie Arends.