VGS
De overheid moet burgerschap niet invullen. Wat goed burgerschapsonderwijs is al voor scholen verschillend zijn.

Reactie VGS

De minister heeft het veld opgeroepen te reageren via een internetconsultatie. Als belangenbehartiger van het christelijk-reformatorisch onderwijs hebben wij dit dan ook gedaan. Onze inbreng leest u hier.

Ongewenst

Pieter Moens, bestuurder VGS: “Wat goed burgerschapsonderwijs is zal voor scholen verschillend zijn. Dat leerlingen kennis moeten hebben over democratie en rechtsstaat is duidelijk. Maar moeten we scholieren waardering voor Europese samenwerking bijbrengen of niet? Het probleem is dat de overheid burgerschap niet moet invullen. Daarom vind ik dit wetsvoorstel ongewenst.” Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Neem gerust contact op met P.W. (Pieter) Moens.

Minisiter Arie Slob