VGS

De betrokken scholen dachten dat het ging om een vermelding in een officiële gemeentegids. Dit blijkt niet het geval. Het blijkt een melding te zijn op informatiegids-nederland.nl of gemeentegids.org. Dit gaat niet uit van een overheidsinstelling. Een aantal scholen voelt zich dan ook misleid en heeft de VGS gevraagd dit op te pakken. Voor een stukje achtergrondinformatie verwijzen we u naar deze website.

Wij hebben deze vraagstelling neergelegd bij onze jurist. Deze heeft onderstaand advies gegeven:

Allereerst: formeel juridisch is de dienst geleverd. De scholen zijn als het goed is te vinden in de bovengenoemde gids. Ten tweede: Gelet op alle omstandigheden kunnen we vermoedelijk op goede grond stellen dat de overeenkomst vernietigbaar is. Deze is namelijk tot stand gekomen onder invloed van bedrog of dwaling. Namelijk: de scholen dachten dat het ging om een bestaand abonnement en om een officiële gemeentegids. Dat was niet het geval. 

Onze juristen nemen de gedupeerde scholen graag werk uit handen.

Heeft u een soortgelijk aanbod of soortgelijke factuur ontvangen of heeft u een andere juridische vraag? Schroom dan niet contact op te nemen!