1 juli 2017

Zomergroet

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Met deze vakantiegroet willen we u allereerst hartelijk danken voor het in de VGS gestelde vertrouwen in de achterliggende periode. We hechten waarde aan professionele dienstverlening en een goede relatie.

Binnen onze organisatie is het een en ander gewijzigd. Per juli 2017 zijn in dienst getreden dhr. Gerard Klerk als manager van de afdeling Financieel Management en dhr. Jan-Willem Kranendonk als manager van de afdeling PersoneelsManagement. Over diverse ontwikkelingen wordt u aan het begin van het schooljaar per brief nader geïnformeerd.

Tevens willen we u hierbij informeren over onze collectieve zomersluiting. Concreet betekent dit dat ons kantoor in week 31 en 32 (van maandag 31 juli t/m  vrijdag 11 augustus) volledig gesloten is. Genoemde weken zijn er dus geen medewerkers aanwezig en zullen er geen mutaties of betalingen verwerkt worden. In die weken is er ook geen postbehandeling. Omdat er altijd bepaalde dringende situaties kunnen ontstaan, blijven de managers en bestuurder mobiel bereikbaar.

Namens alle medewerkers van de VGS wensen wij u een goede vakantieperiode toe.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00