8 september 2017

Heeft u zich al aangemeld voor onze regiobijeenkomsten?

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

In het najaar van 2017 organiseert de VGS regionale bijeenkomsten waarvoor toezichthouders, besturen, directies en kerkenraden van harte zijn uitgenodigd. In de plenaire bijeenkomst én de deelsessies zullen verschillende VGS-medewerkers ingaan op diverse actualiteiten. Ook zullen nieuwe diensten en producten worden gepresenteerd en toegelicht.

De bijeenkomsten worden gehouden op D.V.:

  • Dinsdag 19 september te Goes, Calvijn College
  • Dinsdag 26 september te Apeldoorn, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
  • Dinsdag 10 oktober te Kesteren, Van Lodenstein College
  • Dinsdag 24 oktober te Gouda, Driestar educatief

Tijdens de deelsessies wordt u geïnformeerd over:

Afdeling Financieel Management:
Het afgelopen jaar heeft de VGS realtime dashboards laten ontwikkelen. In deze workshop willen we u deze dashboards presenteren om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Het dashboard bestaat uit een financiële en een personele omgeving. Hierin kunt u op ieder moment de actuele situatie van uw school raadplegen zonder dat u daarvoor Afas of Raet hoeft te openen. De dashboards verstrekken informatie op hoofdlijnen, maar ook analyses op detailniveau zijn mogelijk. Daarnaast kunt u de huidige realisatie vergelijken met voorgaande jaren. De dashboards komen beschikbaar vanaf het vierde kwartaal in 2017. U bent van harte uitgenodigd om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

Afdeling Personeelsmanagement:
Hoe ontwikkelt u als schoolleider uw personeel en stuurt u hen aan? Schoolorganisaties ontlenen hun kracht aan de gecoördineerde inzet van mensen. Zij moeten geprikkeld en gestuurd worden in een richting die bijdraagt aan de realisering van de schooldoelen. Eén van de meest belangrijke instrumenten hierbij is de gesprekkencyclus. In deze workshop krijgt u inzicht in actuele thema’s op dit terrein en handreikingen voor uw rol als schoolleider/bestuurder. Ook geven we u een preview rondom ons nieuwe dienstverleningsaanbod: de ‘Digitale Gesprekkencyclus’.

Afdeling Profielorganisatie:
Er zijn belangrijke thema’s aan de orde; genderideologie, religie in het onderwijs, herijking kerndoelen, Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, Onderwijs 2032, privacywetgeving etc. Ook heeft de VGS het identiteitsprofiel geactualiseerd. Daarnaast willen we in deze deelsessie uw aandacht vragen voor ontwikkelingen inzake het toelatingsbeleid voor leerlingen.

Alle avonden beginnen om 19.30 uur. U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging en meer informatie. Noteert u de datum van de in uw regio geplande bijeenkomst in de agenda?
Omdat er meerdere deelsessies zijn adviseer ik u om met een delegatie van uw school deze avond te bezoeken.

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier.
Klik hier voor het programma met alle informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende of het secretariaat van de VGS (secretariaat@vgs.nl).

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00