7 september 2017

VGSBegroot 2.0 binnenkort van start

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Aan het begin van dit kalenderjaar bent u op de hoogte gesteld van een doorontwikkeling van onze begrotingstool VGSBegroot. Inmiddels breekt de tijd van de nieuwe begroting aan en zult u weer intensief gebruik maken van deze tool. Begin september hopen we daarom van start te gaan met het nieuwe model!

In het nieuwe model zult u alle gebruikelijke functionaliteiten terugvinden. Hierbij is echter de gebruiksvriendelijkheid sterk verbeterd. Zo kunt u eenvoudiger voor meerdere jaren uw leerlingaantallen invoeren, is het aanpassen van een benoeming vereenvoudigd en is de invoer van aanvullende baten geclusterd in één scherm.

Aan de overgang van het oude naar het nieuwe model zult u geen hinder ondervinden. Alle data uit het oude model worden automatisch overgenomen in het nieuwe model. Als het nieuwe model gepubliceerd wordt, zal op de website een overzicht met aanpassingen worden gepubliceerd. Daarnaast hopen we tijdens de regiobijeenkomsten in de deelsessie van Financieel Management naast dashboarding ook aandacht te besteden aan het nieuwe begrotingsmodel.

Tot slot vindt u hier nog een eerste impressie van het nieuwe model.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Sander den Hartog MSc
  s.denhartog@vgs.nl
  0180-44 26 98
  06-10 99 33 00