25 augustus 2016

VGS spreekt met Sander Dekker over onderzoek tevredenheid schoolkeuze

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker waardeert het onderzoek van Verus en VGS over de tevredenheid van ouders over het schoolaanbod. Dit zei hij op dinsdag 23 augustus in een gesprek dat VGS samen met de andere profielorganisaties met hem had. Het gesprek stond al langer gepland maar viel nu mooi samen met de presentatie van het rapport dat Verus en VGS maandag presenteerden.

Zorgvuldigheid
In het gesprek is aangegeven dat het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen onnodig is. Ouders zijn tevreden over het keuzepalet aan scholen dat ze hebben. Daarnaast worden essentiële onderdelen van het stelsel onbesproken gelaten waaronder de financiele paragraaf. De VGS heeft aangegeven dat de zorgen rond de laatste school van de richting nog niet weggenomen zijn, hoewel Dekker heeft gezegd dat de bestaande groep mag blijven bestaan. Daarnaast heeft Dekker het tijdpad geschetst waarin hij het wetsvoorstel wil behandelen. Dat lijkt nu een zorgvuldiger traject te worden dan eerst aangekondigd.

Gesprek
Voor het einde van 2016 vindt er nog een keer een gesprek plaats met de staatssecretaris. Dan staat opnieuw dit wetsvoorstel op de agenda.

 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met drs. Gijsbert Vonk
  g.vonk@vgs.nl
  0180-44 26 44
  06-47 89 83 34