14 september 2017

Verplichtingen voor een ex-ANBI

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Een ex-ANBI is verplicht om de stand van haar vermogen door te geven aan de Belastingdienst.

Was uw instelling eerder aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI)? En is deze aanwijzing na 1 januari 2013 beëindigd? Dan moet u gegevens verstrekken over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling als:

  • het ANBI-vermogen van uw instelling op 1 januari (van enig jaar) meer dan € 25.000 bedroeg. (Bij beëindiging vóór het betreffende boekjaar)
  • het eigen vermogen van uw instelling op het moment van beëindiging meer dan € 25.000 bedroeg (bij beëindiging in het betreffende boekjaar)

Als het ANBI-vermogen uiteindelijk € 25.000 of minder bedraagt, geldt de informatieplicht niet meer.

Het ANBI-vermogen is het eigen vermogen van de instelling op de datum van beëindiging van de ANBI-status (=Bestuursreserve). Het uitgangspunt is dat het hele vermogen van de voormalige ANBI bestemd is voor het bereiken van het algemeen nuttige doel dat is vastgelegd in de statuten. Het eigen vermogen van de instelling op de datum van beëindiging van de ANBI-status is het ANBI-vermogen waarvoor de informatieplicht geldt.

Uitgaven en kosten die zijn gedaan voor de algemeen nuttige doelstelling van de instelling verminderen het ANBI-vermogen. De informatieplicht geldt voor het verloop van dit vermogen. Als het ANBI-vermogen uiteindelijk € 25.000 of minder bedraagt, geldt de informatieplicht niet meer.

Het kan voorkomen dat een voormalige ANBI een ANBI-vermogen en daarnaast opnieuw eigen vermogen opbouwt in de periode na de beëindiging van de ANBI-status. De informatieplicht geldt niet voor dat eigen vermogen.

De volgende links kunt u gebruiken om de vermogensstand van de ex-ANBI door te geven:
Voor 2015
Voor 2016

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Janneke van Wingerden
  j.vanwingerden@vgs.nl
  0180-44 26 85
  -