13 maart 2018

Verhoging kleine scholentoeslag

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Minister Slob heeft 13 maart 2018 in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht hoe de verhoging van de kleine scholentoeslag eruit komt te zien. In het regeerakkoord was al bekend dat deze hoger zou worden.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het huidige kabinet het van belang vindt om het basisonderwijs toegankelijk te houden. Uitgangspunt is dat kleine scholen (tot 145 leerlingen) goede kwaliteit moeten kunnen blijven leveren, maar dat wel de samenwerking gezocht moet worden. Deze samenwerking kan volgens de minister ook bestaan uit het van elkaar leren en het uitwisselen van ervaringen en expertise.

Vanaf het schooljaar 2018/2019 wordt de kleine scholentoeslag verhoogd met 10 miljoen euro. Vanaf het schooljaar 2019/2020 wordt deze structureel 20 miljoen euro. Hoe kleiner de school, hoe meer toeslag er ontvangen wordt.

Als indicatie van de hoogte van de structurele bijdrage is het volgende weer te geven: tot 50 leerlingen is de verhoging circa 20.000 euro, 75 leerlingen zorgt voor een toename van 15.000 euro, een school met 100 leerlingen krijgt 10.000 euro extra en bij 125 leerlingen is de jaarlijkse verhoging 5.000 euro. De toeslag loopt mee in de lumpsumbekostiging en de school mag zelf bepalen hoe de toeslag wordt ingezet.

Kortom, het kabinet zet in op thuisnabij onderwijs van goede kwaliteit.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arie Arends BEc
  a.arends@vgs.nl
  0180-44 26 68
  06-40 52 37 07