4 mei 2017

Symposium Kerk en School

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Kerk, school en ouders vormen gezamenlijk een leergemeenschap voor de jeugd. Hoe kan hier samen vorm aan worden gegeven? Welke grenzen gelden er en hoe kunnen deze op een goede wijze worden vastgesteld? Daarover gaat het VGS-symposium Kerk en School.

Opvoeding krijgt gestalte in een gemeenschap waaraan ouders, kerk en school bijdragen. Het onderwijzend personeel en de schoolbestuurders zijn belangrijke dragers, hoeders en uitvoerders van de identiteit. Een eenheid tussen leer en leven is dan uiteraard van groot belang. De school als leer- en opvoedingsgemeenschap geeft invulling aan haar opdracht in het besef vanuit de identiteit dienstbaar te willen zijn aan gezin, kerk en samenleving.

In zijn lezing zal dr. B.J. Spruyt, vanuit zijn kennis en overview van de achterban, ingaan op de historie en een analyse geven van de actualiteit en het ideaal van de gemeenschap. Bijbelse kaders en lijnen zullen worden gegeven door ds. G.W.S. Mulder. Vanuit de kerkelijke situatie zal hij reflecteren op de leergemeenschap.

Dr. Spruyt gaf recent in een essay in DRS Magazine al een voorschot op dit thema. “Niets lijkt mij zo ondermijnend als gekissebis over secundaire en tertiaire verschillen. Wie iets weet van de Nederlandse kerkgeschiedenis, die weet dat de ‘gereformeerde gezindte’ altijd door een zekere diversiteit is gekenmerkt. Die verschillende tradities binnen die ene gezindte hebben hun eigen verleden en cultuur. Een ruimhartige erkenning van het goed recht van al die verschijningsvormen lijkt mij een goed begin van een degelijk fundament van onderlinge erkenning en vertrouwen.”

Het symposium zal D.V. woensdag 14 juni van 12.00 tot 17.00 uur worden gehouden in Hervormd Centrum De Parel in Hardinxveld-Giessendam. Op het symposium zal tevens het vernieuwde identiteitsprofiel en de notitie toelatingsbeleid van leerlingen worden gepresenteerd. De entreeprijs is 65 euro.

Klik hier voor het programma.
Via dit formulier kunt u zich aanmelden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Jan Macdaniel MA
  j.macdaniel@vgs.nl
  0180-44 26 59
  06-13 14 79 19