18 mei 2017

Subsidie zij-instroom

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Indien u iemand wil aanstellen en in staat stellen om via het zij-instroomtraject binnen 2 jaar zijn of haar bevoegdheid te halen, kunt u hiervoor een subsidie aanvragen. Deze subsidie bedraagt €20.000 per zij-instromer en wordt eenmaal per zij-instromer verstrekt.

Vanaf 14 april 2017 is het ook mogelijk om een subsidie te ontvangen voor een zij-instromer met een bevoegdheid in het primair onderwijs die werkzaam is in het VO of mbo. Hiervoor dient de werknemer met de scholing begonnen te zijn, alvorens u de subsidie kunt aanvragen. Voor de subsidie gelden enkele voorwaarden. Zo moet de zij-instromer de scholing begonnen zijn in 2016 of 2017. De zij-instromer mag nog geen bevoegdheid hebben voor het onderwijs, ook niet voor een ander vak. Een uitzondering hiervoor geldt voor de zij-instromer die werkt in het VO of mbo. Deze zij-instromer mag al een bevoegdheid hebben voor het po als hij/zij gaat werken binnen het VO of mbo.
Indien de zij-instromer uit dienst gaat of tussentijds stopt met het traject, dient de subsidie te worden terug betaald aan DUO. De subsidie dient u als subsidie zij-instroom te verantwoorden in uw jaarverslag.

Verdere informatie, de voorwaarden en de aanvraag subsidie zij-instroom 2017 kunt u hier vinden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Mariska Maljaars-van Hoepen MSc
  m.maljaars@vgs.nl
  0180-44 26 67
  06-40 83 81 26