14 september 2017

Subsidie zij-instroom

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Voor docenten uit het voortgezet onderwijs is er de mogelijkheid over te stappen naar het primair onderwijs. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van de Regeling subsidie zij-instroom. Hiervoor wordt deze regeling aangepast. Voorheen was deze subsidie alleen beschikbaar voor mensen uit een andere sector, met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen ook mensen die reeds in het VO werkzaam zijn aanspraak maken op deze subsidie. Het is één van de maatregelen om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken. De bewindslieden van OCW hebben dit aangekondigd in hun brief aan de Tweede Kamer van 26 juni 2017.

Voordat aanspraak gemaakt kan worden op de subsidie, moet het geschiktheidsonderzoek succesvol doorlopen zijn. Hierin wordt vastgesteld of het traject naar verwachting binnen de gestelde twee jaar kan worden afgerond en of de persoon direct voor de klas kan. Waarschijnlijk zal de subsidieregeling nog deze maand van kracht worden.

Indien er al een leerkracht in dienst is met een onderwijsbevoegdheid in een andere sector welke vanaf augustus 2017 gestart is met de opleiding en voldoet aan de eisen, dan kan vanaf het tijdstip van de publicatie van de regeling een aanvraag worden ingediend.

Verdere informatie, de voorwaarden en de aanvraag subsidie zij-instroom 2017 kunt u hier vinden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Mariska Maljaars-van Hoepen MSc
  m.maljaars@vgs.nl
  0180-44 26 67
  06-40 83 81 26