8 november 2017

Subsidie voor herintreders (aanvragen: t/m dec 2018)

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

De overheid wil tegemoet komen aan het dreigend tekort aan goed gekwalificeerde leraren. Vanuit dit oogpunt kan een school wanneer zij een herintreder in dienst neemt daarvoor een subsidie van € 2.500 ontvangen. Dit bedrag is eenmalig en per persoon. De subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding en ondersteuning van deze herintreder.

Wanneer komt een herintreder in aanmerking voor deze subsidie?

  • Als deze persoon eerder als leraar heeft gewerkt, maar niet in de afgelopen 12 maanden of als deze persoon na voltooiing van de lerarenopleiding niet binnen 12 maanden is gestart als leraar in het primair onderwijs.
  • Als deze persoon een aanstelling of benoeming voor ten minste zes maanden heeft.
  • Als deze persoon niet eerder is benoemd dan per 1 augustus 2017.

Subsidies kunnen vanaf heden t/m 31 december 2018 worden aangevraagd. Er is een budget van 1,25 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Corwin van Strien BSc
  c.vanstrien@vgs.nl
  0180-44 26 61
  06-36 58 54 73