6 november 2017

Subsidie voor gelijke kansen leerlingen (aanvragen: 1 nov-15 dec)

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt een subsidie beschikbaar met als doel gelijke kansen onder leerlingen te bevorderen. Uitgangspunt is dat ieder kind zich volledig moet kunnen ontplooien. Hierbij mag het niet beperkt worden door zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie. Het gaat om jongeren die om één van de genoemde aspecten een ongunstigere onderwijsloopbaan (dreigen) te hebben dan leeftijdsgenootjes met dezelfde vaardigheden, maar een andere sociaal-economische achtergrond.

De subsidie kan worden aangevraagd door een bekostigde onderwijsinstelling die samen met ten minste één andere partij (bijv. een gemeente of andere onderwijsinstelling) een samenwerkingsovereenkomst aangaat gericht op het vergroten van gelijke kansen.

De subsidie kan voor een aantal typen activiteiten worden aangevraagd. Per type is een maximaal bedrag vastgesteld.

  • Kennisdeling: € 10.000
  • Onderzoek: € 30.000
  • Interventie(s) op lokaal of regionaal niveau: € 70.000

Subsidies kunnen vanaf 1 november tot en met 15 december 2017 worden aangevraagd. Hierbij worden aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Er is in totaal 2,4 miljoen euro te verdelen.

Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Corwin van Strien BSc
  c.vanstrien@vgs.nl
  0180-44 26 61
  06-36 58 54 73