17 augustus 2017

Schrijf u in! Cursussen voor bestuurders en toezichthouders

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Basiscursus Bestuurders en Toezichthouders
Nieuw in het bestuur of de raad van toezicht? Schrijf u dan in voor de basiscursus Bestuursleden en Toezichthouders. Het onderwijs is een terrein met specifieke kenmerken en begrippen. Als nieuw bestuurslid of beginnend toezichthouder zult u dit ongetwijfeld herkennen. Tijdens de vergaderingen komen regelmatig allerlei begrippen voorbij. Daar komt bij dat het onderwijs ook nog eens volop in beweging is.

In deze cursus rusten wij u als beginnend bestuurder of toezichthouder toe door het aanreiken van basiskennis, vaardigheden en praktische tips. Bekijk de flyer voor meer informatie of schrijf u in via het inschrijfformulier.

Cursus Gevorderde Toezichthouders
Bent u al enige tijd toezichthouder en bent u toe aan verdieping? Dan is de cursus Gevorderde Toezichthouders iets voor u. Hoe werkt u als toezichthouder optimaal samen met het bestuur? Hoe zorgt u voor voldoende tegenspel? Is onafhankelijk toezicht in een dorpsgemeenschap wel mogelijk? Het zijn vragen waar u mogelijk tegenaan loopt als toezichthouder. De VGS biedt u een cursus aan waarin deze en andere vragen uitgebreid aan de orde zullen komen.

Deze cursus versterkt de vaardigheden en attitude die van een toezichthouder verwacht mogen worden. Het programma is opgebouwd uit een mix van hoorcolleges, leergesprekken en actieve workshops. Bekijk de flyer voor meer informatie of schrijf u in via het inschrijfformulier.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arnold van Huizen MSc
  a.vanhuizen@vgs.nl
  volgt
  06-12 77 62 49