12 mei 2017

Participatiewet, beperkingen of mogelijkheden?

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen, ook degenen met een arbeidsbeperking, te laten participeren op de arbeidsmarkt. De participatiewet geldt ook voor het onderwijsveld. Werkgevers in het primair onderwijs moeten er namelijk voor zorgen dat er in 2023 totaal 4020 extra banen voor arbeidsbeperkten zijn gerealiseerd.

Onlangs heeft VGS deelgenomen aan een overleg met een aantal partijen waarbij de vraagstelling was in hoeverre er bekendheid is met deze wet (regelgeving en mogelijkheden) en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de uitvoering ervan breed gedragen wordt binnen het christelijk/reformatorisch onderwijs.

Eén van de constateringen was, dat invulling geven aan deze opdracht zal moeten voortkomen uit betrokkenheid op de doelgroep (arbeidsbeperkten) en niet de wet -en regelgeving als zodanig. En er zijn meer praktische mogelijkheden dan men denkt.

Om dit te bereiken, zal er de komende periode vanuit de dragende organisaties meer worden gedaan aan informatievoorziening en zullen er in het najaar regiobijeenkomsten worden gepland.

Dragende organisaties in dit thema zijn SCJ, RefSVO, Berséba, VGS, VBSO, Hoornbeeck College en RMU.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren BHRM
  a.vanbuuren@vgs.nl
  0180-44 26 64
  06-30 99 41 99