12 oktober 2017

Onderwijsraad: lerarenregister schiet doel voorbij

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Het lerarenregister dreigt een technisch-bureaucratische onderneming te worden, die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen. Deze stevige kritiek uit de Onderwijsraad in haar vandaag verschenen advies. De raad benadrukt dat het oorspronkelijke doel van het register voorop moet blijven staan: een garantie dat leraren bekwaam zijn en blijven.

De Raad is met name kritisch op de vormgeving van het lerarenregister. Het optuigen van ingewikkelde structuren en besluitvormingsprocedures met commissies en mandaten zal het lerarenregister niet verder helpen, zo denkt de Raad.

Druk
Wel is de onderwijsraad voorstander van invoering van het lerarenregister. De gedachte erachter is goed. Misschien moet er gewerkt worden met portfolio’s en daarnaast moeten de bekwaamheidseisen helder worden geformuleerd. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt onnodige administratieve druk.

 Inhoud
De VGS kan zich vinden in de kritiek van de Onderwijsraad. Wel moeten we alert zijn op de inhoud van de bekwaamheidseisen. Dit kan onbedoeld tot gevolg hebben dat er inhoudelijk op het onderwijs gestuurd wordt, denk bijvoorbeeld aan bekwaamheidseisen rond burgerschap (hoe geef je goed les over tolerantie in Nederland?) Bij de uitwerking van het lerarenregister is het zaak de adviezen van de Onderwijsraad goed ter harte te nemen.

Hier is het rapport te downloaden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met