15 mei 2017

Nieuwe bundel Biblebeltnetwerk: De multiculturele refoschool

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

De multiculturele refoschool
Het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme (red. John Exalto)

Het Dutch Bible Belt Network beoogt het bevorderen van contacten, onderzoek en onderwijs ter bestudering van de cultuur, geschiedenis en betekenis van een specifieke groep orthodoxe protestanten in Nederland. Daarom houden ze regelmatig netwerkdagen om resultaten met belangstellenden te delen.

Naar aanleiding van de netwerkdag die het Bijbelbeltnetwerk in november 2016 hield over onderwijsvrijheid in een liberale en plurale omgeving, is recent de derde bundel in de reeks Biblebelt studies verschenen. In diverse bijdragen bespreken experts vanuit pedagogisch, juridisch, theologisch, historisch en sociologisch perspectief de vraag of en hoe leerlingen in het reformatorisch onderwijs voorbereid worden op het leven in een samenleving waarin de meerderheid anders denkt en waarin tolerantie de culturele norm is. Een leerzame bundel die bovendien aanzet tot nadenken voor iedereen die betrokken is bij het reformatorisch onderwijs of geïnteresseerd is in deze thematiek.

De VGS heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek.

U kunt het boek hier bestellen.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met drs. Gijsbert Vonk
  g.vonk@vgs.nl
  0180-44 26 44
  06-47 89 83 34