7 juli 2017

Lezing ds. G.W.S. Mulder symposium kerk en school

Onlangs is in Hardinxveld-Giessendam het door de VGS georganiseerde symposium kerk en school gehouden, onder de titel ‘Leergemeenschap tussen grens en grenzeloos’.
Sprekers waren drs. A.A. van de Schans en ds. G.W.S. Mulder.

Daarnaast heeft mr. J.G. Macdaniel MA een toelichting gegeven op de werkversies van het vernieuwde identiteitsprofiel en van een notitie toelatingsbeleid van leerlingen. Het is de bedoeling de definitieve versies van deze beide documenten op een later tijdstip aan het veld te presenteren.

Bijgaand treft u een samenvatting van de door ds. Mulder gehouden lezing ‘Bijbels-principiële lijnen bij een veranderende kijk op de reformatorische school’ aan.

 

 

 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Jan Macdaniel MA
  j.macdaniel@vgs.nl
  0180-44 26 59
  06-13 14 79 19