13 juli 2017

Leergangen volledig geaccrediteerd

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

De leergangen voor schoolleiders die VGS en Driestar educatief gezamenlijk aanbieden zijn volledig door het schoolleidersregister geaccrediteerd. Het gaat om de Leergangen, ‘Werkplaats voor leidinggevenden‘, ‘Financieel management en goed bestuur’ en ‘Ontwikkelen van personeel en organisatie’. Het volgen van twee van deze leergangen is voldoende voor herregistratie voor 4 jaar. Dat maakt deze leergangen extra aantrekkelijk om te volgen voor schoolleiders.

Ook het komende cursusjaar worden de leergangen weer aangeboden. Als u als kring van directeuren zich aanmeldt kan er gezamenlijk gekeken worden naar een praktische datumplanning. Na de zomer hopen we u nader te informeren en uit te nodigen voor de leergangen.

Vragen?
Neem contact op met Thea de Mots (w.demots@driestar-educatief.nl, 0182-540336) of met ondergetekende.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met drs. Gijsbert Vonk
  g.vonk@vgs.nl
  0180-44 26 44
  06-47 89 83 34