5 juli 2017

Herstelactie betaling WW-premie UWV II

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Eerder hebben wij u via een websitebericht geïnformeerd dat UWV een herstelactie uit gaat voeren omdat ze ten onrechte WW-premie hebben uitbetaald.

Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs bent u eigenrisicodrager voor de WW. Dat betekent dat er geen WW-premie aan het UWV betaald hoeft te worden. Door een technische fout in het systeem van het UWV, heeft het UWV tussen 1 januari 2014 en 22 juli 2016 bij de uitbetaling van Ziektewet- en WAZO-uitkeringen ten onrechte WW-premie over de Ziektewet- en WAZO-uitkeringen uitbetaald.

Deze terugbetaling kan in ProActive gecodeerd worden t.l.v. grootboekrekening 4189 (Uitkeringen ziektewet (-/-) en kostenplaats van desbetreffende school.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Marina Kroneman-Buurman
  m.kroneman@vgs.nl
  0180-44 26 78
  -