30 juni 2017

Dashboarding gaat van start

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

De ontwikkeling van realtime dashboards is zo goed als afgerond. Het is nu tijd om dit product aan u te presenteren!

Reeds ruime tijd geleden bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van realtime dashboards. In deze overzichten worden actuele data van zowel de financiële als de personeelsadministratie getoond. Hierdoor heeft u altijd actuele data beschikbaar, zonder dat u op een omslachtige wijze overzichten moet genereren of diverse systemen (met aparte inlogcodes) moet raadplegen. In een handomdraai kunt u zien of budgetten al dan niet uitgeput zijn en wat uw actuele verzuimcijfers zijn. De reacties van de pilot scholen zijn veelbelovend.

Inhoud
Het dashboard bestaat uit een financieel en een personele omgeving. In het financiële deel kunt u de uitputting van (zelfgekozen) budgetten volgen, uw personele inzet raadplegen en diverse financiële kengetallen volgen. Het dashboard biedt de mogelijkheid om informatie naar boven te halen tot op factuurniveau. Daarnaast wordt een uitsplitsing gegeven over uw vervangingen, welke vergoedingen zijn ontvangen en welke vervangingslasten zijn gerealiseerd.

In het personele deel wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende overzichten namelijk; medewerkers, fte’s en verzuim. Vrijwel alle informatie vanuit Raet Youforce is samengevat in dit dashboard. Denk aan overzichten per leeftijd, verdeling in fte’s, verzuimcijfers, de trend van afgelopen jaren en invulling van de functiemix.

Via deze link krijgt u een impressie van het dashboard. Wanneer u informatie mist, kunt u dit als wens indienen. Mogelijk kan dit dan in een volgende versie worden verwerkt.

Investering
De afgelopen jaren heeft de VGS zich ingezet om steeds efficiënter te werken. Mede door digitalisering kunnen zodanig kosten worden bespaard. Hierdoor is het mogelijk om dashboarding tegen een aantrekkelijk tarief aan te bieden. De dashboards kunnen voor uw organisatie beschikbaar worden gesteld tegen een maandelijks tarief. Dit tarief is afhankelijk van de grootte van uw school. Voor een gemiddelde reguliere basisschool (200 leerlingen) bedragen de kosten 55 euro per maand. Neem voor een exacte prijsopgave voor uw school contact op met ondergetekende. Wanneer u voor adviesdienstverlening een offerte heeft afgesloten van 3.450 euro (excl. BTW) of meer stellen wij de dashboards gratis beschikbaar (voor meerpitters geldt een ander tarief per school, neem hiervoor contact op met ondergetekende).

Invoering
Aansluiting op de dashboards is ieder kwartaal mogelijk. Wanneer u aan wilt sluiten, dient u dit een maand voor de start van een nieuw kwartaal kenbaar te maken bij ondergetekende. Scholen die de dashboards gratis beschikbaar krijgen, worden vanaf het vierde kwartaal van 2017 aangemeld.

Wilt u meer informatie ontvangen over de werking van het dashboard en de voordelen hiervan? Wij geven graag geheel vrijblijvend een presentatie aan uw organisatie (bij voorkeur in federatieverband of in samenwerking met scholen in uw regio). Neemt u hiervoor contact op met ondergetekende.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Sander den Hartog MSc
  s.denhartog@vgs.nl
  0180-44 26 98
  06-10 99 33 00