Advies

Hebt u het controllingproces, de planning en controle cyclus, volledig op orde? Voldoende expertise om binnen alle wettelijke kaders een moeilijk personeelsdossier of lastig ziektetraject tot een goed einde te brengen? Inzicht in alle finesses die nodig zijn om een goede begroting tot stand te brengen? Kennis van niet alleen de inhoudelijke eisen voor scheiding van bestuur en toezicht maar ook hoe een verandering hierin proces- en gedragsmatig begeleid moet worden? En als u al deze expertise in huis hebt, hebben u en uw team dan ook voldoende tijd om dit allemaal zelf te doen?

Schaalgrootte kan een belemmering zijn om alle expertise zelf in huis te hebben die nodig is om een succesvolle onderwijsorganisatie neer te zetten. Bij grotere organisaties die wel in staat zijn om een kwalitatieve staf op het gebied van financieel beleid, juridische zaken en personeelsbeleid neer te zetten, kan de omvang van de staf weer te beperkt zijn om bepaalde pieken in werkdruk op te vangen. Daarbij is het afbreukrisico van taken uitvoeren die niet tot de kern van de eigen organisatie behoren hoog en zijn de kosten vaak hoger dan het inhuren van een professionele marktpartij die zich volledig op dergelijke taken kan focussen.

Of het nu op (semi)structurele basis, projectmatig of per dossier is, de adviseurs van VGS kunnen u helpen met het goed tackelen van allerhande beleidsmatige processen of dossiers. Zo bieden onze financiƫle adviseurs bijvoorbeeld de mogelijkheid om in aanvulling op het uitbesteden van de administratieve dienstverlening ook de controllingfunctie aan ons uit te besteden. Directie en/of bestuur ontvangen dan maandelijks proactieve terugkoppeling op hun financiƫle situatie. Het vormgeven en (begeleiden bij het) uitvoeren van bijvoorbeeld een gesprekkencyclus, het verzorgen van casemanagement of het begeleiden van krimp- en ontslagtrajecten zijn voor onze adviseurs op het gebied van HRM en juridische zaken dagelijkse praktijk. Daarnaast hebben wij specialisten op het gebied van bijvoorbeeld bestuur en governance, organisatiekunde, communicatie en teamcultuur.

De kracht van onze adviseurs ligt in een gedegen specialistische opleiding op HBO/WO-niveau, inbedding in een breed team waardoor integraliteit wordt bevorderd en een hoge intrinsieke betrokkenheid op onze klanten. Vanuit onze kernwaarden ‘persoonlijk, betrokken, betrouwbaar’ werken wij aan maatwerk en toegevoegde waarde voor onze klanten waarbij we de persoonlijke relatie met onze klant hoog in het vaandel dragen. Onze adviseurs werken op basis van een gedragscode die gebaseerd is op de code van de Orde voor Organisatieadviseurs (OAA). Op die manier weet u als klant waar u ons op aan kunt en mag spreken in de uitvoering van uw opdracht.

In de submenu’s vindt u meer informatie over onze werkvelden en producten en diensten. Graag horen we welke vraag u voor ons hebt.