Formulieren & modellen PSA

Formulieren

1. Nieuw benoemd personeel (incl. wijziging pers. gegevens werknemer)

1.1 Vervallen (via Raet door te geven)
1.2 Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (loonbelastingverklaring)
1.3 Vervallen (via Raet door te geven)

2. Wijziging dienstverband, verlof en ontslag

2.1 Wijziging dienstverbandgegevens (mutatie kan ook doorgegeven worden via Raet, behalve wijzigen functie + schaal)
2.2 Vervallen (via Raet door te geven)
2.3 Vervallen (via Raet door te geven)
2.4 Vervallen (gebruik tool Duurzame Inzetbaarheid, zie onder)
2.5 Deelname ouderschapsverlof
2.6 Vervallen (via Raet door te geven)

3. Declaraties, toelagen en bijzondere regelingen

3.1 Vervallen (via Raet door te geven)
3.2 Declaratie verhuiskosten
3.3 Vervallen (via Raet door te geven)
3.4 Vervallen
3.5 Vervallen (wegens gewijzigde regelgeving)
3.6 Vervallen
3.7 Vervallen (via Raet door te geven)
3.8 Vervallen (wegens gewijzigde regelgeving)

4. Op aanvraag beschikbare formulieren en modellen

4.1 Opgave fiattering personele mutaties directieleden
4.2 Mandatering akten
4.3 Vergoeding pensionkosten
4.4 Model berekening werktijdfactor
4.5 Modelreglement cafetariasysteem (reiskosten)

Modellen en voorbeeldbrieven

Hieronder vindt u modellen en voorbeeldbrieven van de afdeling PSA. De komende tijd zullen er meer modellen en brieven volgen.