VGS Begroot. Doet u mee?

Op een gebruiksvriendelijke manier aan de hand van deugdelijke grondslagen een integrale schoolbegroting opstellen waarmee scenarioanalyse mogelijk is? Met de webapplicatie VGSBegroot.nl wordt dit realiteit.

Meer informatie

Definitieve regeling BAPO

14 juni 2010

Het ministerie heeft de definitieve regeling inzake de verwerking van de BAPO-lasten vastgesteld, zie deze brief. U bent hierover reeds geinformeerd door onze collega's van de Unit Advies, zie dit en dit artikel.

In dit artikel wordt via vraag en antwoord duidelijk gemaakt welke consequenties dit heeft voor uw administratie.

 1. Wij hebben per 31 december 2009 een voorziening BAPO, wat gebeurt hiermee?
  Deze voorziening, die bestemd was voor uitgestelde BAPO-rechten, zal, middels een stelselwijziging, vrij vallen ten gunste van het eigen vermogen.
   
 2. In de begroting 2010 hadden wij rekening gehouden met een dotatie, wat gebeurt hiermee?
  Deze zal niet worden geboekt. Eventuele boekingen die reeds waren verwerkt in uw administratie, zullen worden teruggeboekt.
   
 3. Hoe worden de BAPO-lasten nu verwerkt?
  De jaarlijkse BAPO-lasten zullen via de staat van baten en lasten verwerkt worden.
   
 4. Hoe kan ik toch mijn BAPO-lasten inzichtelijk houden?
  Er kan, desgewenst, een bestemmingsreserve BAPO gevormd worden. Bestaande voorzieningen zullen dan vrijvallen ten gunste van deze bestemmingsreserve (ook middels stelselwijziging) Deze regeling zal binnen afzienbare tijd door het ministerie worden gepubliceerd.

  Indien u deze bestemmingsreserve wilt gaan vormen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder Financiële Administratie. Voor de hoogte van deze reserve kunt u contact opnemen met één van onze collega's van de Unit Advies.
   
 5. Wat zouden de redenen kunnen zijn om deze bestemmingsreserve te vormen?Dat zou gewenst kunnen zijn wanneer meerjarenraming zou uitwijzen, dat de toekomstige BAPO-baten (2% van de GPL) niet toereikend zijn om de toekomstige BAPO-lasten te financieren.

mw. M.J.N. (Marjolein) Huisman
T 0180-44 26 82
E m.j.n.huisman@vgs.nl